13.12.2022 võttis Seim vastu seaduse, millega keelati totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide ja nende ideoloogiate propageerimine avalikes kohtades. Nn desovetiseerimisseaduse poolt hääletas 103 seimiliiget, erapooletuks jäi kuus. Seaduse eesmärk on anda õiguslik alus nõukogudeaegsete mälestusmärkide ja muude mälestiste, sh punategelaste auks nimetatud tänavate, väljakute ja muude objektide nimede avalikust ruumist eemaldamiseks. Keeld ei kehti muuseumidele, arhiividele, raamatukogudele näituste korraldamisel, totalitaarsetest ja autoritaarsetest režiimidest ja nende tagajärgedest avalikkuse teavitamisel ning nende esemete ja teabe kasutamisel hariduse, stipendiumi, professionaalse kunsti ja kogumise eesmärgil. Seni kehtis Leedus seadus, mis nägi ette haldusvastutuse natsi- ja nõukogude sümboolika eksponeerimise, levitamise või propageerimise eest.

Loe lähemalt:
Seimas of the Republic of Lithuania, „Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymas“;
LRT, 13.12.2022, „Lithuania passes ’desovietisation law’