28.06.2022 võttis Seim vastu tööseadustiku muutmise seadused, mis täpsustasid mitmeid sätteid (nt töökohal diskrimineerimise ja psühholoogilise vägivalla kohta) ning lihtsustasid töö- ja eraelu ühitamist. Üheks olulisemaks uuenduseks oli üht alla 12-aastast last kasvatavatele töötajatele tasustatud lisapuhkepäeva andmine (või vähendatakse tööaega 8 tunni võrra) iga kolme kuu kohta. Lisaks antakse kaks tasustatud lisapuhkepäeva kuus (või lühendatakse tööaega 4 tundi nädalas) töötajatele, kes kasvatavad kahte alla 12-aastast last, kui üks või mõlemad lapsed on puudega (seni said nad ühe lisapuhkepäeva kuus või lühendati nende tööaega kahe tunni võrra nädalas). Laiendati töötajate õigust teha kaugtööd (nt pereliikme või temaga koos elava sugulase eest hoolitsevale või kuni 8-aastast (seni alla 3-aastast) last kasvatavale töötajale). Samuti laiendati töötajate võimalusi osaajaga tööd teha jne.

Loe lähemalt:
Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 721, 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas“;
Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 139, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymas“;
Lietuvos Respublikos Seimas, „Vieną vaiką iki 12 metų auginantiems darbuotojams – papildoma poilsio Diena“;
Sorainen. Pekšys, Algirdas; Karvelė, Jurgita; Tiškaitė, Guoda, 01.08.2022, „The latest amendments to the Lithuanian Labour Code enter into force from 1 August