23.06.2022 võttis Seim vastu seaduse, millega edaspidi piiratakse lubatud sularahatehinguid 5000 euroga. Seaduse jõustumisel 2022. aasta novembrist peavad seda reeglit järgima nii juriidilised kui ka eraisikud. Erandjuhtudel, nt kui internetimaksed ei toimi, tuleb suuremast sularahatehingust teavitada maksuametit. Eelnõu menetlemisel oli ka arutusel piirmäära seadmine 3000 eurole, kuid Seim lükkas selle ettepaneku tagasi.

Loe lähemalt:
Teisės aktų registras, „Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas“;
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), 23.06.2022, „Lithuania caps cash payments at €5,000