21.04.2022 võttis Seim vastu kolm põhiseaduse muutmise seadust. Ühega langetati parlamenti kandideerimise vanuse alampiir 21. eluaastani. Seni võisid Seimi kandideerida kodanikud, kelle vanus oli vähemalt 25 eluaastat (seletuskirjas märgiti, et ELis on selline vanusepiir vaid Itaalias, Kreekas ja Küprosel), samas Euroopa Parlamenti võib kandideerida alates 21. eluaastast.
Seim võttis vastu ka põhiseadusemuudatused, millega seadustati linnapeade otsevalimine. Linnapeade otsevalimine kehtestati 2014. aastal, kuid 2021. aastal leidis Konstitutsioonikohus, et otsevalimise seadustamine peab kajastuma ka põhiseaduses.
Vastu võeti ka põhiseadusemuudatus, mis lubab ametist tagandatud isikul kümne aasta pärast uuesti presidendiks või parlamenti kandideerida. 2004. aastal tagandati president Rolandas Paksas, kes pärast seda pole saanud enam parlamenti kandideerida. Leedu pidi seadust muutma Euroopa Inimõiguste Kohtu 2011. aasta otsuse tõttu, milles leiti, et eluaegne kandideerimiskeeld pole õiguspärane.

Loe lähemalt:
Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymas“;
Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymas“;
Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymas“;
Lietuvos Respublikos Seimas, 21.04.2022, „Adopted amendment to the Constitution will allow candidates to run for the Seimas starting from the age of 21“;
LRT, 21.04.2022, „Lithuanian parliament amends Constitution to allow direct mayoral elections