18.01.2022 võttis Seim vastu seaduse, mis lubab isikut tõendavates dokumentides kirjutada nimesid originaalkujul ladina tähestiku tähtedega, mida leedu keeles muidu ei kasutata. Erandid peavad olema selgelt piiritletud ja tuginema konkreetsetele dokumentidele, nt välisriigi isikutunnistusele või muudele ametlikele dokumentidele. Seadus puudutab eelkõige Leedu kodanikke, kes võtavad abielludes abikaasa mitteleedu­pärase perekonnanime, mis sisaldab tähti q, x või w. Riigi kohtud on korduvalt sundinud ametkondi kirjutama nimesid eelnimetatud võõrtähtedega. Seadusesse ei jõudnud võõraste diakriitiliste märkide kasutamine, sest koalitsiooni kuuluvate parlamendiliikmete sõnul nõuaks nende kasutamine infosüsteemide muutmist ja eelarvelisi lisaressursse.

Loe lähemalt:
Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas“;
Delfi, 18.01.2022, „Parliament allows letters x, w and q in ID documents