2020. aasta kevadistungjärgul võttis Seim koroonaviiruse pandeemia mõjudega toimetulekuks vastu arvukalt seadusemuudatusi (sh näiteks otsustati maksta ühekordselt lisatoetust sotsiaalsesse riskirühma kuuluvatele lapsevanematele, maksta kompensatsiooni eriti ohtlikke nakkushaigusi põdevate patsientide ravimisel surnud tervishoiutöötajate lähedastele jne).

Loe lähemalt:
Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nr. i-1553 aštuntojo skirsnio pakeitimo įstatymas“;
Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos vaikams, skirtos COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos padariniams mažinti, įstatymas“;
Lietuvos Respublikos Seimas, 10.07.2020, „Seimas spring session mainly focused on managing the consequences of the coronavirus