28.06.2022 võttis Seim vastu maagaasi seaduse muutmise seaduse, millega sätestati, et LNG terminali operaator ei tohi kasutada LNG terminali või osa sellest veeldatud maagaasi tarnimiseks riikidest, mis riikliku julgeolekustrateegia kohaselt ohustavad Leedu Vabariigi julgeolekut. Seaduse vastuvõtmist toetas 123 seimiliiget, vastuhääli ei antud. Seim keelustas nii Venemaa gaasi impordi de jure, de facto see juba toimis (Leedu lõpetas Venemaalt gaasi importimise 2022. aasta aprillis). Transiiti Kaliningradi ei keelatud.

Loe lähemalt:
Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nr. VIII-1973 2, 46, 47 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas“;
Lietuvos Respublikos Seimas, „Seimas įstatyme įtvirtino pokyčius dėl gamtinių dujų tiekimo“;
LRT, 28.06.2022, „Lithuania bans Russian gas, leaves exception for transit to Kaliningrad