19.04.2022 võttis Seim vastu seadusemuudatused, millega keelati totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide sõjalise agressiooni sümbolite (sh Georgi lindi jt Venemaa Ukraina-vastase sõjaga seotute) kasutamine. Algselt olid eelnõus loetletud konkreetsed sümbolid, menetlemise käigus otsustati, et üldisem sõnastus lubab keelata laiema valiku agressiooni õigustavat sümboolikat. Keelu rikkujat ootab rahatrahv (eraisikule 300–700 eurot, korduva rikkumise eest 500–900 eurot, juriidilistele isikutele vastavalt 600–1200 ja 800–1500). Seni oli keelatud demonstreerida Natsi-Saksamaa, NSVLi ja Leedu NSV lippu, vappi ja mundrit ning natslike ja kommunistlike organisatsioonide sümboleid.

Loe lähemalt:
Lietuvos Respublikos Seimas, 19.04.2022, „The Seimas has outlawed the promotion of symbols used by aggressor states“;
Postimees, 19.04.2022, „Leedu keelas ära Georgi lindi ja teised Venemaa sõjaga seotud sümbolid