25.05.2023 võttis Seim pärast pikka debatti ja kompromissiotsingut vastu avaliku teenistuse reformi seadusemuudatused, mida poliitikud on pidanud praeguse ametiaja üheks oluliseks saavutuseks. Reform näeb ette juhtivtöötajate koosseisu tugevdamise, tasustamissüsteemi täiustamise, personali paindlikuma juhtimise, riigiteenistujate pädevuste järjepideva arendamise ning avaliku teenistuse juhtimisahela tõhustamise. Eeldatakse, et edasised arengud aitavad vähendada lõhet erasektoriga, meelitada ligi kompetentseid töötajaid ja juhte ning võimaldada asutustel tõhusamalt tegutseda. Muudatustega tõusevad palgad, nt seimiliikmetel järgmisest koosseisust, kohtunikel ja linnapeadel tõusid palgad juba 2023. aasta juulist. Kõrghariduseta töötajad peavad 65-aastaseks saades töölt lahkuma. Riigieelarvelistes asutustes moodustatakse riigiteenistujate ametikohtade hindamise komisjonid, kuhu kuulub ka selles eelarveasutuses tegutseva ametiühingu esindaja(d).

Loe lähemalt:
Seimas of the Republic of Lithuania, „Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas“;
Seimas of the Republic of Lithuania, „Lietuvos Respublikos politikų darbo užmokesčio įstatymas“;
Seimas of the Republic of Lithuania, „Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo nr. xiii-2987 2 straipsnio pakeitimo įstatymas“;
Seimas of the Republic of Lithuania, 25.05.2023, „Seimas pritarė valstybės tarnybos reformai“;
Seimas of the Republic of Lithuania, 04.07.2023, „Sixth session: the Seimas approves the civil service reform and commits to further supporting Ukraine and strengthening national security“;
The National Audit Office (Valstybės kontrolę), 11.11.2022, „Assessment of the proposed reform of the civil service system“;
Baltics News, 25.05.2023, „The Seimas approved the civil service reform: the salary procedure will change