12.11.2021 võttis Seim vastu seaduse, milles sätestati, et seoses muutunud rahvusvahelise julgeolekuolukorra ja asjaoluga, et Valgevenest on riiki tunginud senisest enam illegaalseid migrante, peavad riik ja kohalikud omavalitsused kavandama piirirajatiste ehitamist. Protsessi hakkab juhtima siseminister, ehitamise eest vastutab Läti Riigi Kinnisvara ning kuna piiri kindlustamisega on kiire, tuleb viivitamata tegutseda.

Loe lähemalt:
Likumi.lv, „Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums“;
Latvijas Republikas Saeima, 12.11.2021, „Saeima adopts the Law on Construction of the External Land Border Infrastructure