22.06.2023 võttis Seim vastu seaduse, milles sätestati Sēlija sõjaväepolügooni arendamise tingimused. Seadusega kehtestati polügooni piiride kindlaksmääramise, selle territooriumil asuva kinnisvara sundvõõrandamise ja kasutamise ning taristu rajamise regulatsioonid. Sēlija harjutusväljak on sätestatud kui riikliku tähtsusega objekt, seega kõik polügooni taristu rajamisega seotud taotlused jm menetlused tuleb läbi vaadata ja otsustada eelisjärjekorras.

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, 22.06.2023, „The Saeima adopts regulations on establishing a new military training area“;
ERR Uudised, 17.07.2023, „ERR Selijas: Läti rajab Baltimaade suurima ja moodsaima polügooni