20.05.2021 võttis Seim vastu seadusemuudatused, mille eesmärk on tõhustada riigi toimimist ohuolukorras. Täiendati häda- ja eriolukorra seadust, mobilisatsiooniseadust ning riikliku julgeoleku seadust. Häda- ja eriolukorra seaduse muudatustega täiendati eriolukorras kehtestatavaid piiranguid, samuti täpsustati valitsuse õigusi. Mobilisatsiooniseaduse muudatustega nimetati ametnikud ja muud töötajad, kes mobiliseerimisele ei kuulu. Riikliku julgeoleku seaduses sätestati vajalikud toimingud, et tagada esmatähtsate infrastruktuuride töö tagajate kohustused ja nende võimalus tööd jätkata. Muudatuste kohaselt peetakse esmatähtsaks infrastruktuuriks ka selliseid teenusi nagu elekter, maagaas, naftatoodete tarnimine, avaliku tee infrastruktuuri hooldus, elektroonilise side ja telefoniliinide töö tagamine. Samuti käsitletakse seaduses nt vältimatu arstiabi kättesaadavust ning ravimite ja meditsiiniseadmete ringlust (sh verekomponentidega varustamist) ning kriitilisi finantsteenusi (sularaha ja sularahata makseid).

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, „Grozījumi likumā 'Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli'“;
Latvijas Republikas Saeima, „Grozījumi Mobilizācijas likumā“;
Latvijas Republikas Saeima, „Grozījumi Nacionālās drošības likumā“;
Latvijas Republikas Saeima, 20.05.2021, „Saeima pieņem grozījumus valsts funkcionēšanas nepārtrauktības stiprināšanai apdraudējuma gadījumā