29.09.2022 võttis Seim vastu relvaseaduse muudatused, millega 1. septembrist 2023 tühistatakse mittekodanike ja riigis alalise elamisloaga viibivate isikute relvaload, kui nad pole NATO või EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni) liikmesriigi, Austraalia, Brasiilia, Uus-Meremaa ega Ukraina kodanikud. Keelati ka müüa tulirelvi isikutele, kelle kohta politseil on teavet, et nad on Läti riigile ja põhiseaduslikule korrale ebalojaalsed.

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, 29.09.2022, „Saeima supports revoking gun permits of non-citizens of Latvia and some groups of individuals with permanent residence permits