20.10.2022 võttis Seim vastu seaduse, mis peaks tagama geopoliitiliselt olulise Rail Baltica raudtee valmimise kavandatud tempos. Näiteks sätestati, et raudtee kavandatud trassil tuleb küll säilitada riikliku ja kohaliku tähtsusega kultuurimälestisi, kuid kui kultuurimälestise täielik või osaline säilitamine ei ole selle praeguses asukohas võimalik ja mälestis vastab teatud eelnevalt kehtestatud kriteeriumidele, võib valitsus selle riiklikult kaitstavate kultuurimälestiste nimekirjast välja arvata. Samuti on trassil alternatiivsete lahenduste puudumisel lubatud kaitsealuste puude raiumine, sellisel juhul tuleb hankida nii arboristi nõusolek kui ka looduskaitseameti luba. Transpordiministeerium võib edaspidi avalikul otstarbel sundvõõrandamise puhul kompenseerida eraomandis oleva kinnistu reservfondis oleva hoonestamata riigimaa kinnistuga. Raudtee rajamise kestus on maksimaalselt kaheksa aastat.

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, 20.10.2022, „Saeima adopts Rail Baltica Law in final reading“;
BNN, 12.10.2022, „Saeima committee approves Rail Baltica legislative draft