07.01.2021 võttis Seim vastu ombudsmani seaduse muudatused, milles mh kehtestatakse kahe järjestikuse ametiaja piirang. Muudatuste kohaselt peab Seimis ombudsmani kandidaadi ülesseadmise ettepanekut toetama vähemalt kümme seimisaadikut (seni vähemalt viis). Ombudsmani kandidaatide hariduse nõuete osas sätestati, et kandidaadil peab olema vähemalt magistri- (või sellega samaväärne) kraad ning ta peab valdama vabalt läti ja vähemalt kahte võõrkeelt. Lisaks tühistati ombudsmani administratiivne puutumatus. Seadusemuudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2022 ja ei mõjutanud 2021. aasta ombudsmani valimisi.

Loe lähemalt:
Likumi.lv, „Grozījumi Tiesībsarga likumā“;
Latvijas Republikas Saeima, „Grozījumi Tiesībsarga likumā“;
Latvijas Republikas Saeima, 07.01.2021, „Saeima adopts amendments to the Ombudsman Law