25.03.2021 võttis Seim vastu liiklusseaduse muudatused, millega mh lisati seadusesse elektritõukerattaid käsitlevad sätted. Seadus defineerib elektritõukeratta, aga täpsustatakse ka sõiduki, mopeedi jm mõisteid. Elektritõukerattaga võib sõita alates 14. eluaastast, 14–17aastased tõukeratturid peavad omama jalgratta- vms luba. Täpsustati ka jalgrattaga liiklemise reegleid, täisealistel jalgratturitel (nagu ka tõukeratturitel) ei pea enam olema vastavat luba (viimase 20 aasta vältel oli see kohustuslik). Seaduseelnõu algatajate sõnul ei vasta selline nõue teiste Euroopa Liidu riikide praktikale. 10–17aastased jalgratturid võivad jalgratturilubade olemasolul iseseisvalt liigelda. Seaduses sisaldub ka säte, mille kohaselt Lätis võib nagu senigi autot juhtida isik, kellele on väljastatud Suurbritannia juhiluba.

Loe lisaks:
Latvijas Republikas Saeima, „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā“;
Latvijas Republikas Saeima, 25.03.2021, „Electric scooters to be regulated; allowed from the age of 14