08.04.2021 võttis Seim vastu kõrgkooliseaduse muudatused, millega sätestati, et kuigi kõrgkoolides toimub õpe läti keeles, on koolidel teatud tingimustel õigus avada õppekavasid mõnes Euroopa Liidu ametlikus keeles. Kiireloomuline seadusemuudatus tehti seetõttu, et Konstitutsioonikohus otsustas, et senine regulatsioon, mis erakõrgkoolidel lubas õpetada vaid läti keeles, oli seadustega vastuolus.
08.06.2021 võttis Seim vastu kõrgkooliseaduse muudatused, mille eesmärk oli läbi viia kõrghariduse juhtimisreform. Muudatusi menetleti parlamendis üle aasta, kuid kõrgkoolid ei jäänud tulemusega ikka rahule. Kõrgkoolid jagati nelja tüüpi ning iga tüübi jaoks kehtestati kindlad kriteeriumid, millele see peab vastama. Riiklike kõrgkoolide juhtimissüsteem uueneb, kõrgkoolide juhtimiseks luuakse nõukogud, mis vastutavad koolide strateegilise ja finantsjärelevalve eest. Seimi- ja valitsuse liikmeid ei saa sellise nõukogu liikmeks valida enne, kui nende parlamendist/valitsusest lahkumisest on möödunud aasta. Üliõpilaste esindaja valimist nõukogusse Seim ei toetanud.

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, 08.04.2021, „Saeima pieņem grozījumus Augstskolu likumā par studiju programmu īstenošanas valodu“;
Latvijas Republikas Saeima, 08.06.2021, „Saeima atbalsta augstskolu reformu“;
LSM.lv, 08.04.2021, „Latvian universities will be allowed to hold classes in other EU languages“;
LSM.lv, 09.06.2021, „Latvian Saeima okays higher education reform