15.06.2023 võttis Seim vastu karistusseadustiku muudatused, millega karmistati karistusi ähvardamise ja tagakiusamise eest. Raske kehavigastuse tekitamise või tapmisähvarduste, samuti korduva või pikaajalise jälgimise, jälitustegevuse või soovimatu suhtlemise eest võis seni määrata lühiajalise vangistuse, järelevalve, üldkasuliku töö või rahatrahvi. Nüüd sätestati, et selliste tegude eest võib karistada kuni aastase vangistusega ning kuni kolmeaastase vangistusega, kui teo toimepanija on ahistatavaga püsisuhtes, tema lähisugulane, endine või praegune abikaasa või nad elavad ühises majapidamises.

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, 15.06.2023, „Saeima increases criminal liability for threatening to commit murder or grievous bodily harm“;
LSM.lv, 10.05.2023, „Harsher sentences planned for stalking and threats in Latvia