04.02.2021 võttis Seim vastu seadusemuudatused, millega soovitakse piirata Venemaa ebaseaduslike satelliittelevisiooni programmide levitamist ning vähendada illegaalsete televisioonikanalite vaadatavust. Eelnõu autorite sõnul kasutas 2018. aastal ebaseaduslike teleringhäälingu pakkujate teenusi umbes 62 000 leibkonda.

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, „Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā“;
Latvijas Republikas Saeima, 04.02.2021, „The Saeima clarifies Law to decrease the number of illegal television distributors