10.03.2022 muutis Seim kaitstud teenuste seadust. Kehtestati vastutus ebaseaduslike sidevahendite kasutamise eest, millega riigi elanikud jätkuvalt vaatavad Lätis keelustatud telekanaleid. Isiklikuks tarbeks mõeldud ebaseaduslike sidevahendite kasutamise eest võib edaspidi saada u 700 euro suuruse trahvi.
Elektroonilise kommunikatsiooni seaduse muudatustes aga sätestati, et riiklik elektroonilise massimeedia nõukogu vastutab julgeolekut ohustavatele veebilehtedele ligipääsu piiramise eest.

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, 10.03.2022, „Saeima establishes responsibility for using illegal systems to access banned television channels“;
Latvijas Republikas Saeima, 10.03.2022, „Saeima tasks National Electronic Mass Media Council with restricting access to websites that threaten national security