07.04.2022 võttis Seim kiireloomuliselt vastu immigratsiooniseaduse muudatused, millega keelas järgmise aasta juuni lõpuni Venemaa ja Valgevene kodanikele ajutiste elamislubade esmakordse väljastamise, erandeid võib teha mõjuvatel põhjustel. Ajutise või alalise elamisloa võib nüüd ka tühistada, kui selle omanik ülistab avalikult sõda ja genotsiidi või toetab inimesi või riike, kes ohustavad teiste maade suveräänsust. Muutunud rahvusvaheline olukord võimaldas lõpuks vastu võtta märgilise otsuse, sest vajadusest n-ö kuldviisade saamist kuidagi piirata on räägitud aastaid. Lätis on väljastatud u 46 000 ajutist elamisluba, üle 10 000 neist Venemaa kodanikele, kellest pooled on saanud elamisloa Lätis asuva kinnisvara ostmisel.
22.09.2022 muudeti Venemaa ja Valgevene kodanike tähtajalise elamisloa taotlemise ja pikendamise korda: lõpetati nende riikide kodanike võimalus pikendada tähtajalisi elamislubasid (kui see saadi investeeringute alusel või kinnisvara omandamise tõttu). Samuti sätestati, et Venemaa kodanikele, kes olid enne Venemaa kodakondsusse astumist Läti kodanikud või mittekodanikud, kehtib elamisluba kuni 2023. aasta 1. septembrini ning kui nad soovivad uuesti alalist elamisluba taotleda, siis on vaja esitada tõend riigikeele valdamise kohta. Samas näeb seadus ette ka mitmeid erandeid, mis võimaldavad tähtajalist elamisluba taotleda (nt ajutise kaitse andmise puhul jm).

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, 07.04.2022, „Issue of first-time temporary residence permits to citizens of Russia and Belarus temporarily suspended“;
Latvijas Republikas Saeima, 22.09.2022, „The Saeima changes procedure for extending temporary residence permits of Russian and Belarusian citizens“;
ERR Uudised, 07.04.2022, „ERR Lätis: Seim peatas Vene kodanikele ajutiste elamislubade andmise“;
ERR Uudised, 22.09.2022, „Läti karmistab tugevalt elamislubade andmist Vene ja Valgevene kodanikele