29.09.2022 võttis Seim vastu haridusseaduse ja üldharidusseaduse muudatused, millega pandi paika ainult lätikeelsele õppele ülemineku tähtajad. Seletuskirjas märgiti, et senine lähenemine vähemuse haridusprogrammidele ei ole taganud kõigil haridustasanditel kvaliteetset riigikeele omandamist. Sätestati, et alates 1. septembrist 2023 on koolieelsete lasteasutuste õppekeeleks läti keel. Koolides minnakse riigikeelsele õppele üle järk-järgult järgneva kolme kooliaasta alguses: 2023. aasta sügisel 1., 4. ja 7. klassis, 2024. aastast 2., 5. ja 8. ning 2025. aastast 3., 6. ja 9. klassis. Vähemusse kuuluvad õpilased saavad õppida emakeelt, oma kultuuri ja ajalugu valikainena, mida rahastab riik või omavalitsused. Varem oli plaanis üleminek teha kuue aastaga.

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, 29.09.2022, „Saeima supports transition to Latvian as the only language of instruction“;
ERR Uudised, 07.06.2022, „Läti plaanib lätikeelsele haridusele üle minna 2023 sügiseks