10.06.2020 võttis Seim vastu haldusreformi seaduse (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums). 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistega kahaneb omavalitsuste arv seniselt 119-lt 42-le.

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums“;
Latvijas Valsts Prezidents, 19.06.2020, „Press statement by the President of Latvia Egils Levits on the Administrative-Territorial Reform