14.07.2022 võttis Seim vastu energeetikavaldkonda reguleerivad seadusemuudatused, mille üks eesmärke on kaasata avalikkust senisest enam taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootma ja kehtestada energiakogukonna tegevuse põhimõtted. Energiaseaduse muudatused näevad ette, et energiakogukonnaks võib saada iga ühendus, ühistu või muu äriühing, kelle tegevuse põhieesmärgiks on peamiselt taastuvenergiast oma tarbeks energia tootmine (see tuleb registreerida vastavas registris). Eraldi vastu võetud energiaseaduse muudatustes sätestati maagaasi strateegiliste reservide loomise kohustus ning keelustati maagaasi import Venemaalt. Veel võeti vastu energiaseaduse muutmisseadus, millega reguleeriti maagaasi päritolu sertifitseerimise süsteemi.
Elektrituruseaduse üks olulisemaid muudatusi on see, et edaspidi on majandusministeeriumist elektritootmispaigaldiste kasutuselevõtu luba vaja taotleda vaid 500 kilovatise või suurema võimsusega elektritootmisseadmetele (senise 11,1 kW asemel).

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, 14.07.2022, „Introduction of the gas origin certificate system“;
Latvijas Republikas Saeima, 14.07.2022, „Saeima atbalsta grozījumus par gāzes stratēģiskajām rezervēm“;
Latvijas Republikas Saeima, 14.07.2022, „Saeima supports a framework for energy communities“;
Ekonomikas ministrija, 15.07.2022, „The amendments to the Energy Law and the Electricity Market Law approved by the Saeima provide for considerable improvements to promoting RES“;
Ekonomikas ministrija, 11.08.2022, „Amendments to the Electricity Market Law for electricity producers