07.07.2022 kiitis parlament heaks naistevastase vägivalla seaduse muudatused, millega lisati seadusesse eraldi kuriteoliigina naisetapp, mille eest võib edaspidi määrata eluaegse vangistuse. Kuritegu raskendavad asjaolud on nt lähisuhtevägivald, nn aumõrv, seksuaalsest sättumusest või sooidentiteedist ajendatud vihakuritegu. Eelnõu esitas Annita Demetriou, riigi esimene naissoost parlamendispiiker. 2019.–2020. aastal läbi viidud uuringu kohaselt oli Küprosel võrreldes teiste uuringus osalenud riikidega (Saksamaa, Malta, Portugal ja Hispaania) suhteliselt kõige suurem naisetappude hulk elaniku kohta.

Loe lähemalt:
CyLaw, „Ν. 117(I)/2022“;
Kathimerini Cyprus, 30.03.2022, „Cyprus has highest rate of femicides by population compared to other countries in study“;
Cyprus Mail, 07.07.2022, „Femicide made a distinct crime under new law“