31.05.2023 võttis parlament vastu põhiseadusemuudatused, mis sätestasid täpsemalt riigikeele kasutamise nõuded. Sätestati, et riigikeelt peavad valdama ja oma töös kasutama nt riigi- ja omavalitsustöötajad, rahva­esindajad, sõjaväelased, kohtunikud, kõigi õppeasutuste juhid ja töötajad, tervishoiutöötajad jne, seaduse eirajaid ähvardab vallandamine. Varem kehtis küll samuti nõue, et riigiasutuste töötajad peavad tööks vajalikul tasemel riigikeelt oskama. Seadusemuudatustega nõutakse, et ametlikud dokumendid peavad olema kirgiisi keeles, samuti info teenuste ja kaupade kohta ning et riik toetab kirjanduse tõlkimist kirgiisi keelde. Lisaks peavad ringhäälinguorganisatsioonid tootma vähemalt 60 protsenti sisust kirgiisi keeles. Kirgiisi keelel on riigikeele, vene keelel jätkuvalt ametliku keele staatus, Venemaa poliitikud väljendasid ikkagi oma rahulolematust, nt välisminister Sergei Lavrov nimetas seadust ebademokraatlikuks ja diskrimineerivaks.

Loe lähemalt:
Президент Кыргызской Республики, 17.07.2023, „Подписан конституционный Закон «О государственном языке Кыргызской Республики»“;
Nationalia, 18.07.2023, „New law to make Kyrgyz language mandatory in Kyrgyzstan administration“;
RFE/RL, 28.07.2023, „Officials who can’t speak Kyrgyz will be fired, state warns, as Language Law takes effect