17.02.2022 kiitis Kasahstani Senat heaks Venemaaga sõjalise koostöö lepingu uuendamise, selle eesmärk oli ajakohastada ja arendada poolte vahelist sõjalist koostööd, kuna mõned 1994. aasta lepingu sätted olid aegunud või juba ellu viidud. Algselt sõlmiti selline leping 1992. aastal (jõustus 1994), 2013. aastal sõlmiti veel üks sõjalise koostöö leping. Leping näeb ette nt vägede kasutamise ühise planeerimise ja kasutamise lepingu osapoolte julgeoleku tagamiseks; ühistegevused piirkondliku ohu olukorras; sõjalise ja operatiivväljaõppe alase koostöö; ühistegevused rahuvalvejõududes. Välja jäeti nt jaotis „strateegilised tuumajõud“.
2022. aasta jaanuaris Kasahstanis toimunud rahutuste ja Venemaa sõjaväelaste riikikutsumise tõttu võis arvata, et Venemaa mõju naaberriigis suureneb, kuid Ukraina-vastase sõja tõttu on Kasahstan Venemaast distantseerunud, nt pole Kasahstan tunnustanud Ukraina alade annekteerimist ega kiirusta mobilisatsiooni eest pagenud venelasi Venemaale välja andma. Venemaal pälvis valulist tähelepanu otsus jätta ära 9. mai paraadid, mida Kasahstani valitsus põhjendas raha kokkuhoiuga. 2022. aastal arendas Kasahstan sidemeid Türgiga ning mh sõlmiti leping firmaga TUSAŞ, mille litsentsi alusel hakatakse Kasahstanis tootma Türgi päritolu luure- ja lahingudroone ANKA, st Kasahstan teeb kaitsekoostööd NATO-sse kuuluva riigiga. Eelnevat silmas pidades pole Venemaaga sõlmitud sõjalise koostöö lepingut ilmselt mõtet üle tähtsustada.

Loe lähemalt:
Әділет, „О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве“;
Сенат Парламента Республики Казахстан, „О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве“;
Сенат Парламента Республики Казахстан, 18.01.2022, „О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве. Информация о различиях положений договоров между РК и РФ о военном сотрудничестве 1994 и 2020 годов“;
Eurasianet, 22.12.2021, „Kazakhstan ratifies updated military coop agreement with Russia“;
Kapital.kz, 17.02.2022, „Договор о военном сотрудничестве РК и РФ принял сенат“;
Eesti Päevaleht. Kressa, Kaarel, 01.06.2022, „Kasahstan liigub Venemaa mõjusfäärist delikaatselt eemale“;
EURACTIV, 29.09.2022, „By welcoming draft-dodgers Kazakhstan increases distance from Russia