23.12.2021 võttis parlament vastu loomakaitseseaduse (detsembris muudeti veel kaht sellega seotud seadust), millega mh keelatakse rändloomaaedade ja näituste ning delfinaariumite asutamine ja käitamine; et aga selliste ettevõtete omanikel oleks võimalik oma ettevõtteid likvideerida või ümber profileerida, hakkavad need muudatused kehtima 2025. aastast, delfinaariumite puhul 2029. aastast. Lisaks keelati loomade julma kohtlemise näitamine meedias ning tõsteti loomade väärkohtlemise eest määratavaid trahve neli korda. Riigi loomaõiguste eest seisjad on seaduse vastuvõtmise vajadusest rääkinud kümme aastat, president Kasõm-Žomart Tokajev mainis seaduse vajalikkust 2020. aasta sügisel.

Loe lähemalt:
Әділет, „On responsible treatment of animals. Law of the Republic of Kazakhstan dated December 30, 2021 No. 97-VII LRK“;
Сенат Парламента Республики Казахстан, 14.12.2021, „Сенаторы обсудили законопроект об усилении защиты животных“;
The Astana Times, 08.10.2021, „Kazakhstan to adopt new law to protect animals“;
Turan Times, 23.12.2021, „Парламент принял закон об обращении с животными