21.06.2019 sai kuninganna allkirja ligipääsetava Kanada seadus, mille eesmärk on tagada kõigi elanike (eriti puuetega isikute) täielik ja võrdne osalemine ühiskonnaelus. Seejuures muudeti ka mitut muud seadust (nt inimõiguste, telekommunikatsiooni ja avaliku teenistuse seadust). Seaduse vajalikkuse põhjenduses toodi välja, et ühel seitsmest Kanada elanikust on puue ning nende igapäevaelule on seatud hulgaliselt tõkkeid. Näiteks on juurdunud hinnangud, mida puuetega inimesed suudavad/võivad teha; puuetega isikutel on raske ligi pääseda paljudele hoonetele või muudele avalikele kohtadele; infole ja arvutikasutusele on piirangud jne. Tehnoloogiatoodetele (arvutitele, mobiiltelefonidele jm) esitatavate nõuete osas seati eeskujuks Euroopa Liidu ja USA standardeid.

Loe lähemalt:
Parliament of Canada, „An Act to ensure a barrier-free Canada“;
Government of Canada, „Creating new federal accessibility legislation: What we learned