29.06.2021 võttis parlament vastu ja sai kuninganna allkirja seadus, millega sätestati riigi kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgid ja loodi uued parlamentaarse järelevalve mehhanismid. Seati eesmärk saavutada kliimaneutraalsus vähemalt 2050. aastaks. Valitsuse liige (tõenäoliselt keskkonnaminister) peab poole aasta jooksul välja töötama kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise plaani 2030. aastaks (vahepealsed eesmärgid 2026. aastaks) ning edaspidi iga viieaastase perioodi eesmärgid ja nende realiseerimise tegevuskavad, mis koos plaanide täitmise aruannetega tuleb esitada parlamendile ja avaldada. Kliimamuutustega tegelevale ministrile toeks luuakse nõuandev kogu, mis võib koosneda kuni 15st osalise koormusega töötavast liikmest. Rahandusminister peab edaspidi igal aastal esitama kliimamuutustega seotud finantsriskide ja võimaluste aruande. Siiani pole Kanada heitmete piiramisel seatud eesmärke täitnud, konkreetsete vaheplaanide ja aruannete abil loodetakse olukorda parandada.

Loe lähemalt:
Climate Change Laws of the World, „Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act“;
Government of Canada, Justice Laws Website, „Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act“;
Parliament of Canada, 08.07.2021, „Legislative Summary of Bill C-12: An Act respecting transparency and accountability in Canada’s efforts to achieve net-zero greenhouse gas emissions by the year 2050