15.06.2022 võttis parlamendi ülemkoda vastu seaduse, milles sätestati, et 2023. aasta aprillis alustab tööd laste- ja pereprobleemidega tegelev otse peaministrile alluv büroo, mille ülesandeks on laste heaolu mõjutavate poliitikasuuniste väljatöötamine ja soovituste andmine valitsusele; büroo juhil on õigus nõuda valdkonnaga seotud teistelt asutustelt koostöö tegemist. Büroosse planeeritakse umbes 300 töökohta. Tegevusvaldkonnad on seotud nt madala sündimuse, laste vaesuse, koduse väärkohtlemise ja lastevastaste seksuaalkuritegudega ning osaliselt ka koolikiusamisega (koostöös haridusministeeriumiga).

Loe lähemalt:
Kyodo News, 15.06.2022, „Japan enacts law to launch new agency to tackle children’s issues“;
Nippon.com, 15.06.2022, „Japan enacts bill to create agency for children, families“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 07.09.2022, „Japan: Children and Family Agency Establishment Act adopted