16.06.2023 muutis parlament karistusseadustikku ning tõstis seni maailma madalaimate hulka kuulunud seksuaalse enesemääratlemise vanuse 13 aastalt 16-le. Senine karistusseadustikus sätestatud vanusepiirang püsis 1907. aastast, kuid paljudes piirkondades on kohalike seadusaktidega kehtestatud seksuaalse enesemääratlemise iga sisuliselt 18 aastat. Seadusemuudatused lubavad erisust teismelistele paaridele, kui mõlemad on vanemad kui 13 aastat ja nende vanusevahe on kuni viis aastat. Reformidega konkretiseeriti vägistamise määratlust – kui seni pidi ohver tõestama vägivallaakti toimumist, siis nüüd loetakse vägistamiseks, kui üks osapool pole seksuaalaktiga nõustumist väljendanud. Kriminaliseeriti ka vuajerism, keelustati (fotol oleva isiku nõusolekuta) seksuaalse alatooniga fotode tegemine, omamine ja jagamine. Seadusesse lisati ka uus kuriteoliik: kui täiskasvanu taotleb seksuaalse tegevuse eesmärgil kokkusaamist alla 16-aastase lapsega, kasutades meelitusi, hirmutamist või pakkudes raha, võib selle eest määrata kuni aastase vanglakaristuse või 500 000 jeeni suuruse trahvi (u 3000 eurot). 2019. aastal vallandas mitme vägistaja õigeksmõistmine üleriigilised meeleavaldused.

Loe lähemalt:
BBC News, 16.06.2023, „Japan redefines rape and raises age of consent in landmark move“;
The Guardian, 16.06.2023, „Japan raises age of consent from 13 to 16 in reform of sex crimes law“;
The Asahi Shimbun, 17.06.2023, „Japan raises the age of sexual consent to 16 from 13