14.06.2023 võttis parlament vastu seaduse, mille eesmärk on toetada dementseid inimesi, et nende elu oleks väärikas ja mugav. Seadusega kohustati valitsust ja kohalikke omavalitsusi välja töötama plaane, kuidas kindlustada, et dementsetel inimestel oleks ligipääs meditsiiniteenustele ning võimalik osaleda sotsiaalses elus. Kohalikud omavalitsused peaks ka harima tööandjaid, et nad oskaksid rakendada tööealisi dementseid inimesi nende võimete piires. 2018. aastal tehtud uuringus hinnati, et üks seitsmest üle 65 aasta vanusest inimesest (aga 2025. aastaks juba üks viiest vanemaealisest, u 7 miljonit inimest) on dementne.

Loe lähemalt:
Japanese Law Translation, 31.07.2023, „The Basic Act on Dementia to Promote an Inclusive Society (Outline)“;
Library of Congress. Umeda, Sayuri, 07.09.2023, „Japan: Diet Passes Dementia Basic Act