03.03.2022 sai parlamendi lõpliku heakskiidu karistusseadustiku muutmise seadus. 12.01.2022 ratifitseeris parlament Nicosia konventsiooni (allkirjastati 19.05.2017), mis käsitleb kultuuriväärtustega seotud õigusrikkumisi ning konventsiooni alusel kehtestati karistusseadustikus uut liiki kuritegusid ja karmistati kehtivaid karistusi. Itaalias asub u 70% maailma kultuuripärandi nimistusse kantud objektidest. Parlamendiaruteludes toodi nt esile, et ainuüksi 2021. aastal toimus Itaalias 334 vargust muuseumitest, kultuuriväärtuste ekspositsioonidest, pühakodadest jm. Seetõttu peeti vajalikuks lisada kuritegude hulka nt kultuuriväärtuste vargus, omastamine, ebaseaduslik import, kuritegelikul teel saadud kultuuriväärtuste vastuvõtmine ja kasutamine, kultuuriväärtuste või maistu hävitamine või ebaseaduslik kasutamine ning kunstiteoste võltsimine. Valitsuse sõnul oli tegemist suure edasiminekuga kultuuripärandi kaitsel ning kunstiteoste illegaalse kaubitsemise vastases võitluses.

Loe lähemalt:
Gazzetta Ufficiale, „Legge 9 marzo 2022, n. 22. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale“;
Portale Normattiva, „Legge 9 marzo 2022, n. 22. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale“;
Camera di Commercio Italo-Cipriota, 13.01.2022, „Italy ratifies the Nicosia Convention on Crimes against Cultural Property“;
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Fioruzzi, Pietro; Checcacci, Giulia; Scassellati-Sforzolini, Giuseppe; Onorato, Paola Maria, 25.03.2022, „Italy amends its criminal code and broadens corporate quasi-criminal liability to tackle crimes against cultural and landscape heritage“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 05.05.2022, „Italy: New law on crimes against the cultural heritage implemented