04.09.2020 võttis Alþingi vastu ajutised seadusemuudatused koroonaviiruse haiguse COVID-19 pandeemia majandusmõjudega toimetulekuks (edasised tööturumeetmed).
04.02.2021 täiendas Alþingi tervisejulgeoleku ja nakkushaiguste seadust, et täpsustada mõisteid ja piirangute seadmise võimupiire ning isikuandmete kaitset.
Varasemad meetmed: näiteks märtsis otsustati karantiinis viibivatele isikutele palga kompenseerimise tingimused, juunis riigiabi eraettevõtjatele palgakulude tasumiseks ning lubati 5000 Islandi krooni igale täiskasvanud kodanikule reisikuludeks.

Loe lähemalt:
Alþingi, „Lög um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir vegna vinnumarkaðar)“;
Alþingi, „Lög um ferðagjöf“;
Alþingi, „Lög um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru“;
Alþingi, „Lög um stuðning úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti“;
Alþingi, „Lög um tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví samkvæmt fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda án þess að vera sýktir“;
Iceland Review, 09.02.2021, „Iceland’s parliament approves changes to pandemic legislation