09.06.2023 võttis Alþingi vastu seaduse, millega sätestati võimalus, et sugurakke või embrüoid külmutanud abikaasad või kooselupartnerid võivad sõlmida lepingu, millega teisele osapoolele antakse õigus sugurakkude / embrüote kasutamiseks ka lahutuse või ühe osapoole surma korral. Kolmandatele osapooltele kasutamiseks külmutatud rakke ei tohi anda. Seni sellist võimalust polnud ning lahutuse või annetaja surma korral rakud hävitati ka siis, kui säilitamisaeg polnud läbi.

Loe lähemalt:
Alþingi, „Lög um breytingu á lögum um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, nr. 55/1996 (geymsla og nýting fósturvísa og kynfrumna)“;
Stjórnartíðindi, „Lög um breytingu á lögum um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, nr. 55/1996 (geymsla og nýting fósturvísa og kynfrumna)“;
Island.is, „Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, nr. 55/1996 (geymsla og nýting fósturvísa og kynfrumna)