31.12.2018 võttis Knesset vastu seaduse, millega keelustati prostitutsiooni tarbimine, st vastutus seaduserikkumise eest pandi kliendile. Algatajate sõnul oli tegemist väärtuspõhise seadusega. Esmakordsetele seaduserikkujatele kehtestati trahvisummaks 2000 seeklit (u 500 eurot) ja kolme aasta jooksul esineva kordusrikkumise puhul kahekordne trahv. Kohtutele anti õigus määrata kuni 75 300 seekli suurusi trahve. Võimaldati kasutada ka teisi meetmeid, nagu seksiostjate suunamine kursustele, kus tutvustatakse prostitutsiooni pahupoolt. Viieaastase kehtivusega seadus jõustus alles poolteist aastat pärast vastuvõtmist, et anda seaduse rakendamiseks piisavalt aega (nt et ellu kutsuda prostituutidele mõeldud rehabilitatsiooniprogramme). 2021. aasta oktoobris leidis aga Knesseti naiste olukorra ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon, et kuigi 2021. aasta eelarves oli endiste prostituutide abistamiseks ette nähtud 39 miljonit seeklit (u 11 miljonit eurot), pole raha kasutatud ega ühtki kavandatud programmi lõpule viidud.

Loe lähemalt:
The Knesset, 31.12.2018, „Bill imposing hefty fines for hiring prostitutes gets final approval by the Knesset”;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 22.07.2020, „Israel: Law prohibiting consumption of prostitution services goes into effect“;
The Jerusalem Post, 30.10.2021, „Knesset reviews prostitution legislation, failure to aid sex-workers