07.07.2021 võttis parlament vastu seaduse, millega muudeti 1998. aasta võrdse tööalase kohtlemise seadust. Valitsust kohustati vastu võtma määrusi, mille alusel teatud tööandjad peavad avaldama teavet oma töötajate töötasu kohta (välja tuues, kas töötasu suurus oleneb soost ning analüüsides palgalõhe põhjuseid ja selle vähendamiseks võetud meetmeid). Esimest korda peavad sellise ülevaate andma üle 250 töötajaga organisatsioonid 2022. aastal (tulevikus kord aastas), info tuleb avaldada tööandja kodulehel või mujal, kus see on töötajaile ja avalikkusele kättesaadav. Väiksemad organisatsioonid alustavad nende ülevaadetega hiljem: 2024. aastast üle 150 ning 2025. aastast üle 50 töötajaga asutused ja ettevõtted.

Loe lähemalt:
Gov.ie, 10.05.2022 (07.06.2022), „What is the Gender Pay Gap Information Act 2021?“;
Houses of the Oireachtas, „Gender Pay Gap Information Act 2021“;
Irish Statute Book, „Gender Pay Gap Information Act 2021“;
Mercer, 17.05.2022, „Ireland issues guidance on gender pay gap