29.03.2022 võttis parlament vastu seaduse, mille põhiline eesmärk oli keelata Iirimaal loomade kasvatamine peamiselt nende karusnaha või naha saamiseks ning näha ette hüvitiste skeem praegustele mõjutatud põllumajandustootjatele (seaduse vastuvõtmise ajal tegutses riigis kolm naaritsakasvatust). Edaspidi võib karusnahakasvatuse eesmärgil loomade pidamise eest saada kuni 250 000 euro suuruse trahvi või kuni viieaastase vangistuse (või mõlemad). Samuti sisaldab seadus 2014. aasta metsaseaduse mõningaid eelnevaga mitteseotud, kuid olulisi muudatusi. Valitsuse poliitilise eesmärgi (ergutada väikesemahulist puude istutamist) saavutamiseks lisati seadusesse pärismaiste puuliikide istutamise soodustamiseks vajalikke sätteid.

Loe lähemalt:
Gov.ie, 05.04.2022 (06.04.2022), „Ministers McConalogue and Hackett welcome the signing into law of the Animal Health and Welfare and Forestry Bill“;
Houses of the Oireachtas, „Animal Health and Welfare and Forestry (Miscellaneous Provisions) Act 2022“;
Irish Statute Book, „Animal Health and Welfare and Forestry (Miscellaneous Provisions) Act 2022“;
RTÉ, 04.04.2022, „Fur farming ban signed into law by President Higgins