16.07.2021 võttis parlament vastu kliimaseaduse muudatused, millega kiideti heaks valitsuse plaan, kuidas jätkata üleminekut kliimamuutustele vastupidavale, bioloogiliselt mitmekesist keskkonda säilitavale ja kliimaneutraalsele majandusele hiljemalt 2050. aasta lõpuks. Seadusemuudatusega loodi raamistik, et järgida Pariisi kliimaleppe ja Euroopa kliimaseaduse eesmärke. Seadusega muudeti kliimamuutuste nõuandekomisjoni roll kaalukamaks; valitsusele anti kohustus võtta iga viie aasta kohta vastu süsinikdioksiidi eelarved ja seada eri majandussektorite heitkoguste ülemmäärad ning anda parlamendile igal aastal tehtust ülevaade; kohalikele omavalitsustele pandi kohustus arvestada arengukavades ka kliimakavasid.

Loe lähemalt:
Gov.ie, 20.07.2021, „Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Bill 2021“;
Houses of the Oireachtas, „Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Act 2021“;
The Irish Times, 23.07.2021, „President signs Climate Bill, triggering carbon budget process