11.07.2023 kiitis Senat heaks kriminaalseadustiku muutmise seaduse, lisades sinna sätted, millega keelustati teiste isikute andmete (nime ja telefoni, elukohaandmete) levitamine, kui see on tehtud eesmärgiga seda isikut häirida, talle kahju tekitada või teda hirmutada. Sellise teo eest võib määrata kuni 22 500 euro suuruse trahvi või kuni kaheaastase vangistuse. Kui kuritegu sooritatakse esindus- või riigiametis oleva isiku vastu (levitatakse nt parlamendiliikme, linnapea, politseiniku, samuti advokaadi või ajakirjaniku andmeid), võib määrata kolmandiku võrra pikema vanglakaristuse.
Seadusemuudatused olid ajendatud juhtumitest, kui ametiisikute tegevuse tõttu nende privaatsust rikuti, nt 2022. aastal tungisid protestivad põllumehed keskkonnaminister Christianne van der Wal-Zeggelinki kodu juurde. Minister nõudis keskkonnaeesmärkide täitmiseks paljude talude tegevuse lõpetamist.

Loe lähemalt:
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 28.07.2023, „Wet van 12 juli 2023 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden)“;
DutchNews, 12.07.2023, „Doxing to become a criminal offence carrying 2-year sentence“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 01.08.2023, „Netherlands: Doxing criminalized“;
Digital Policy Alert, „Netherlands: Introduced Bill regarding the criminalisation of the use of personal data for intimidating purposes