16.02.2023 võttis Kongress vastu seaduse, mis lubab kõigil vähemalt 16-aastastel inimestel oma soomääratlust isikut tõestavates dokumentides muuta. Seaduse poolt oli 191 ja selle vastu 60 parlamendiliiget. Hispaaniast sai üks vähestest riikidest, kus soomääratluse muutmine toimub isiku avalduse alusel, vastavat soovi peab kolme kuu pärast veelkord kinnitama. Euroopas võeti vastu ja jõustus esimene taoline seadus Taanis 2014. aastal. 14- ja 15-aastased vajavad dokumentides sooidentiteedi muutmiseks lapsevanema või hooldaja luba, 12- ja 13-aastased peavad luba taotlema kohtult. Sama lihtsalt võib soomääratluse ka ümber muuta, kolmandal korral tuleb siiski taotleda kohtu luba. Siiani said täiskasvanud hispaanlased taotleda soostaatuse muutmist arstitõendiga, mis kinnitas sooidentiteedihäiret ja kaks aastat kestnud hormoonravi. Seadusega tugevdati ka transsooliste isikute kaitset diskrimineerimise vastu ja lihtsustati adopteerimist. Seaduseelnõu tekst tekitas tuliseid vaidlusi Hispaania feministide ja LGBTQ võrdsuse eest võitlejate vahel. Osa feministe kardab, et seadust võidakse kuritarvitada ning see kahjustab naiste õigusi.

Loe lähemalt:
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 01.03.2023, „Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI“;
Postimees, 16.02.2023, „Hispaania võttis vastu soolise enesemääramise seaduse“;
Le Monde, 17.02.2023, „Spain approves gender self-determination with ’trans equality law’