16.02.2023 võttis Kongress 185 poolthäälega vastu seksuaaltervise ja raseduse katkestamise seaduse muudatused, mis mh andis tõsiste menstruatsioonivalude all kannatavatele naistele õiguse tasustatud haiguspuhkuseks. Vastuhääli anti 154. Hispaaniast sai esimene Euroopa riik, kus selline säte kehtib. Naised saavad menstruatsiooni ajaks töölt vabaks vaid vähestes maailma riikides, nagu Jaapan, Indoneesia ja Sambia. Ajutise töövõimetuse peab kinnitama arst, nagu muudegi haiguste puhul, haiguslehel saab olla vastavalt vajadusele ning raha maksab riiklik sotsiaalkindlustussüsteem, mitte tööandja. Vastukaja on olnud kahetine: üks riigi suurematest ametiühingutest CCOO kiitis uuendust, teine suur ametiühing UGT kritiseeris seadust ja hoiatas, et see nõrgendab naiste olukorda tööturul. Seadusemuudatustega parandati ka võimalust teha aborti riiklikus haiglas (alla 15 protsendi abortidest on seni tehtud riiklikes haiglates). Näiteks kaotati eelneva nõustamise ja kolmepäevase järelemõtlemise nõue. Lisaks lubab uus seadus 16-17-aastastel noortel teha aborti vanema nõusolekuta.

Loe lähemalt:
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 01.03.2023, „Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo“;
France24, 16.02.2023, „Spain passes law for Europe’s first ’menstrual leave’“;
Postimees, 16.02.2023, „Hispaania parlament kiitis heaks menstruatsioonipuhkuse