28.09.2021 võttis Kongress vastu seadusemuudatused, millega sätestati, et digitaalsete platvormide vahendusel kulleriteenuse pakkujad on eelduslikult platvormide töötajad, kui platvormid ei tõenda, et tegemist on füüsilisest isikust ettevõtjatega. Samuti anti platvormide heaks töötavatele inimestele õigus olla informeeritud töötingimusi määravatest algoritmidest ja tehisintellekti parameetritest. Seoses muutunud tööoludega on tegemist riikideülese probleemiga, mh nõuab platvormitöötajate paremat kaitset ka Euroopa Parlament.

Loe lähemalt:
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 29.09.2021, „Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales“;
Senado de España, „Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales (procedente del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo). XIV Legislatura“;
Congreso de los Diputados, „Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales“;
Euroopa Parlament, 16.09.2021, „Euroopa Parlamendi 16. septembri 2021. aasta resolutsioon platvormitöötajate õiglaste töötingimuste, õiguste ja sotsiaalkaitse kohta – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid“;
Lexology, 13.10.2021, „Spain: Amendment to the Worker's Statute on digital working rights