26.04.2023 kiitis Rahvakongress heaks uue vastuluureseaduse, mis on põhjustanud kartusi, et USA ja teiste riikide Hiinas tegutsevad firmad võivad saada oma tavapärase äritegevuse eest karistada. Umbmääraselt sõnastatud seadusega keelustati igasugune riikliku julgeolekuga seotud teabe edastamine välismaale ning laiendati luuramise mõistet. Seaduse sõnastuse ebaselgus tähendab, et kõiki dokumente, andmeid, materjale või esemeid võib pidada Hiina riikliku julgeoleku seisukohast oluliseks, mis seab ohtu ka ajakirjanikud, õppejõud ja teadlased. Seadus rõhutab üldist teadlikkuse tõstmist ja luuretegevuse varase tõkestamise tähtsust ning kohustab riigi kodanikke vastuluuretegevuses aktiivselt osalema.

Loe lähemalt:
NPC Observer, „Counterespionage Law“;
ERR Uudised, 01.07.2023, „USA: Hiina uus spionaažiseadus ohustab sealseid välisfirmasid“;
Library of Congress, 21.09.2023, „China: counterespionage law revised