20.08.2021 nõustus Rahvakongressi alaline komitee seadusemuudatusega, mis lubab pere kohta kolme last. Seadusemuudatus tühistab trahvid, mis seni olid kolmanda lapse saamisel ette nähtud. Luuakse toetusmeetmed noortele peredele (maksusoodustuste, emadele töö säilimise tagatiste, lastehoiu ja hariduse toetamise meetmetega), et neid julgustada rohkem lapsi muretsema. Esmakordselt on kavas kehtestada lapsehoolduspuhkus. Varasemast ühe lapse poliitikast tulenevalt on paljudes peredes ühe järeltulija abistada mitu vanemaealist, neile pakub riik endiselt eelisjärjekorras teenuseid. Septembris tühistaski valitsus kolm uue seadusega vastuolus olevat regulatsiooni. Näiteks tühistati piirang, mille kohaselt üle normi lapsi saanud isikud ei võinud töötada riigiametnikuna.

Loe lähemalt:
The National People’s Congress of the People’s Republic of China, 23.08.2021, „China adopts law amendment allowing couples to have 3 children“;
China Daily, 21.08.2021, „Third-child policy introduced“;
Global Times, 26.09.2021, „China scraps 3 regulations on family planning, including social maintenance fees