07.11.2022 võttis Rahvusassamblee vastu seaduse, mille eesmärgiks on vähendada enesetappude arvu. Seadusandlusest kaotati säte, mille kohaselt oli seni enesetapukatse kriminaalkorras karistatav. Luuakse enesetapu ennetamisega tegelev komisjon ning koostatakse vastav tegevuskava. Plaanis on koolitada ennetustööga tegelevaid spetsialiste, pakkuda senisest paremat meditsiiniabi enesetapu sooritamist kaaluvatele ning tuge seda üritanud isikutele ja nende lähedastele. Sätestati, et enesetapule kaasaaitamine on kuritegu, mille eest võib määrata trahvi kuni kaks miljonit Guyana dollarit (u 9000 eurot) ja kuni kümneaastase vangistuse.

Loe lähemalt:
The Official Gazette of Guyana, 15.11.2022, „Act No. 19 of 2022 - The Suicide Prevention Act 2022“;
Guyana Chronicle, 22.07.2022, „Proposed law for Suicide Prevention Commission, support to survivors tabled“;
News Room, 08.11.2022, „National Assembly approves Suicide Prevention Bill