21.01.2021 võttis Rahvusassamblee vastu seaduse, millega tunnistati Bulgaaria viipekeel eraldi keeleks. Kurtidele ja pimekurtidele tagatakse seadusega tasuta tõlketeenus ning tunnistatakse kurtide kogukonna keelelist ja kultuurilist identiteeti. 2022. aasta lõpuks tuleb riigi- ja omavalitsusasutustel kurtidele ja pimekurtidele suunatud teenused tagada.

Loe lähemalt:
Държавен вестник, 02.02.2021, „Закон за българския жестов език“;
National Assembly of the Republic of Bulgaria, 21.01.2021, „The Bulgarian Sign Language is recognized as a natural independent language by the adopted Law on the Bulgarian Sign Language