14.03.2024 võttis Rahvusassamblee vastu tööseadustiku muudatused, millega täiustati kaugtööle kohaldatavat seadusandlust ja reguleeriti alltöövõtuahelas töötajate töötasu tagamise vastutust. Kaugtööga seonduvad muudatused on riikliku taaste- ja vastupidavuskava meetme osa, kavas lubati kaugtöövõimalusi parandada. Tööandja võib elektrooniliste vahendite abil kontrollida määratud töö täitmist ja ta peab sellest töötajale kirjalikult teada andma. Töötajatel peab olema tagatud puhkeaeg ka kaugtööl olles, seetõttu ei pea nad väljaspool tööaega tööandjale vastama, v.a juhul, kui töölepingus on teisiti kokku lepitud. Tööohutuse tagamiseks peavad kaugtööd tegevad töötajad oma töökeskkonna kohta ülevaate andma ja ohutustingimusi täitma ning tööandjad vastutavad minimaalsete ohutusstandardite seadmise ja tööohtude minimeerimise eest.

Loe lähemalt:
Държавен вестник, 29.03.2024, „Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда“;
Novinite, 14.03.2024, „Remote workers in Bulgaria no longer required to respond to their employer outside working hours