08.07.2022 võttis Rahvusassamblee vastu kõrgharidusseaduse muudatused, millega anti Bulgaaria kõrgkoolidele õigus sõlmida kõrgkoolidevaheliste programmide lepinguid üliõpilaste ja teadusprojektidega seotud doktorantide koolitamiseks.

Loe lähemalt:
Държавен вестник, 19.07.2022, „Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование“;
National Assembly of the Republic of Bulgaria, 08.07.2022, „The National Assembly adopted at first reading amendments to the Value Added Tax Act“;
Eurydice, „Bulgaria. Ongoing reforms and policy developments. National reforms in higher education“. Last update: 16.09.2022